Chủ nhật,09/05/2021
CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020

nhonphu thcs 19/07/2020 Lượt xem:9

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

♣ Về học sinh:

– Học sinh giỏi cấp trường: 31 em.

– Học sinh giỏi cấp thành phố: 3 em.

– Học sinh giỏi cấp tỉnh: 2 em.

– Xét tốt nghiệp THCS đạt 100%: 268/268 em.

– Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 100%: 967/967 em.

– Tham gia cuộc thi Khoa học – Kĩ thuật cấp thành phố đạt giải Nhì.

– Đạt giải cao trong Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố.

♣ Về giáo viên:

– Đạt 6 giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường (Cô Ánh, Hòa, Hồng Vân, Nữ, Thư, Hà).

– Đạt 2 giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Thành phố (Thầy Tùng, Hương).

– Đạt 2 giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố (Cô Hoàng, Kiều).

– Đạt 4 sáng kiến cấp Thành phố (Thầy Sĩ, Cô Kiều, Ánh, Ngọc Hà).

♥ Đề nghị khen thưởng: 48/48 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

– 04 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

– 07 cá nhân Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen.

– 03 cá nhân Liên đoàn lao động thành phố tặng giấy khen.

– Thành tích công đoàn cơ sở: “Công đoàn cơ sở vững mạnh” đề nghị Liên đoàn lao động thành phố tặng giấy khen.

– Thành tích nhà trường: “Tập thể lao động xuất sắc”.

2020-07-19T11:18:03+00:00